Over Verzilveren

Verzilveren is een sociaal netwerk van 55-plussers uit Loosduinen, dat zich inzet om gezamenlijk leuke dingen te doen en daarnaast waardevol voor de wijk en anderen te zijn. Dat doen we samen, waar iedereen zijn steentje bijdraagt en waar we van elkaar leren.

Ons doel is om de talenten, energie en kennis van de 55-plusser in te zetten ter bevordering van de wijk, het (weer) waardevol laten voelen van de 55-plusser en de sociale cohesie te bevorderen/ eenzaamheid tegen te gaan. Verzilveren is opgericht door Ilse Mijnhart en Nancy Krul. Inmiddels telt het netwerk van Verzilveren ongeveer 60 mensen.

Het overkoepelende doel is 55-plussers verbinden en actief mee laten doen aan en denken over het sociale aanbod.

De uitgangspunten van Verzilveren zijn:

  • Denk anders
  • Gelukkige mensen zijn gezond
  • Meer aandacht voor elkaar
  • Senioren zelf laten kiezen en bepalen
  • Senioren zijn van grote waarde voor de samenleving
  • Toegankelijk voor elke senior
  • Professioneel, maar mens is leidend

Door de geschiedenis van het Loosduinse hof en het netwerk wat daartoe behoort, is een bijzondere cultuur van veel betrokken burgers ontstaan. Verzilveren heeft mede door deze nostalgie veel draagvlak in de wijk, en door onze open houding weten we goed nieuwe mensen aan ons te binden. We representeren een gezellig, sociaal netwerk waar 55-plussers zich inzetten met en voor elkaar.

Verzilveren heeft vrijwilligers en deelnemers die samen het netwerk vormen, we moedigen eigen initiatief zoveel mogelijk aan en scheppen eigenaarshap door het netwerk zelf het aanbod te laten bepalen en regelen. Verzilveren faciliteert dit door hen met elkaar te verbinden, hen te begeleiden, randzaken te regelen en door een actief sociaal netwerk te waarborgen. Daarnaast zoeken we samenwerking met partners uit Loosduinen.

Officiële documenten verzilveren

test document

Het dorp Loosduinen 1800
Het dorp Loosduinen 1800