Vrijwilligers

Verzilveren is een netwerk en bestaat hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers, we hebben een heel leuk team van ongeveer 25 vrijwilligers en zijn regelmatig op zoek naar versterking.

Iedereen kan een handje helpen met allerlei zaken op het Loosduinse hof (ook voor als u minder goed te been bent) binnen: de Receptiegroep, het Cateringteam of het Activiteiten-comité.

Activiteiten Comité Verzilveren

Het afgelopen jaar heeft Verzilveren, met behulp van veel toegewijde vrijwilligers, veel leuke activiteiten georganiseerd: workshops, uitjes, lunches etc. Dit willen we het komende jaar weer doen!

 

150546653342721_76491639_1280

Er is gebleken dat er veel goede ideeën en talenten in Loosduinen zijn, die we natuurlijk optimaal willen benutten. De tijd is aangebroken om de organisatie van de activiteiten meer aan het netwerk over te laten en een goede structuur te bieden om dit in georganiseerd verband te doen. Ten slotte zijn wij met zijn allen Verzilveren. Zo is het idee ontstaan om een activiteiten comité op te zetten.
Het activiteiten comité is verantwoordelijk voor het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten op en rondom het Loosduinse hof. Het activiteiten comité zal bestaan uit een groep mensen (5-20) die samen de verantwoordelijkheden en taken op zich nemen rondom de verschillende activiteiten. Het bestuur van Verzilveren zal hierbij nauw betrokken zijn en faciliteren vanaf de zijlijn. Ook zullen zij het comité bijstaan met kennis en handvaten.
Wij vinden het belangrijk dat we een leuk en gevarieerd aanbod kunnen opzetten waarbij gezelligheid voorop staat. Alle ideeën zijn welkom en de taken worden onderling verdeeld naargelang de persoonlijke wensen en capaciteiten. We houden rekening met elkaar en bouwen ruimte in om van elkaar te leren.
Er zijn 3 hoofdtaken die het comité gaat vervullen:
1. Activiteiten bedenken, uitwerken en uitvoeren
wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe etc.
materiaal (stoelen, tafels, boodschappen, knutselspullen etc.)
aantal deelnemers, kosten en inkomsten per deelnemer etc.
draaiboek ontwerpen wanneer nodig
2. Het werven van deelnemers
ontwerp tekst en/of flyer
boodschap delen social media, website en eventueel lokale kranten
posters en flyers in gebouw en omgeving (Henneberg, winkels, wijk etc.)
inschrijflijsten regelen voor bij de receptie
3. Vrijwilligers inzet
aantal vrijwilligers bepalen en coördineren
verwachtingen met elkaar afstemmen
contact met de vrijwilligers onderhouden
De taken worden in groepsverband verdeeld en uitgevoerd. In overleg zal het comité een keer in de maand bijeenkomen en zal er een mailinglijst gebruikt worden om informatie uit te wisselen. Er is geen specifieke ervaring of organisatietalent vereist om bij het comité te komen, we zijn vooral op zoek naar gemotiveerde en betrokken mensen.
Heb je nog vragen en/of wil je mee doen meldt je dan aan. Dat kan bij de balie in het Loosduinse Hof of mail naar ilsemijnhart@gmail.com of nancy.krul@florence.nl.